Van Gogh Sites N.V.

Wereldwijde inspiratiebron

De Van Gogh Sites NV richt zich op het verkrijgen, beheren, exploiteren, ontwikkelen en verhuren van onroerende zaken die van historische betekenis zijn voor het leven en werk van Vincent van Gogh. 

Bekijk het projectplan

Eerste fase vastgoed

In de eerste fase worden de eerste drie en meest bekende Van Gogh Monumenten aangekocht, uitgebreid en ingericht als Van Gogh Centers van internationale betekenis: het Van Gogh Huis in Zundert, de Van Gogh Kerk in Etten-Leur en Vincentre in Nuenen. De schaalvergroting en cultureel inhoudelijke versterking zullen een impuls geven aan het aantal bezoekers en de internationale  positionering van Brabant.

Net als tijdens het Van Goghjaar in 2015, maar dan structureel.

Schetsontwerp uitbreiding Vincentre

Dit is het schetsontwerp dat Vincentre heeft gepresenteerd voor de uitbreiding van het museum. Architectenbureau diederendirrix heeft een prachtige hommage ontworpen, mede gebaseerd op de structuurvisie “De Wereld van Van Gogh’ van de gemeente Nuenen. 

Van Gogh Brabant koopt museum Vincentre in Nuenen

Van Gogh Brabant heeft museum Vincentre en de ernaast gelegen grond gekocht van Woningstichting Helpt Elkander. Hiermee is een belangrijke stap gezet om de geplande uitbreiding en vernieuwing van deze Van Gogh erfgoedlocatie te realiseren. De aankoop is mogelijk gemaakt dankzij een lening van de gemeente Nuenen en schenkingen van de Provincie Noord-Brabant en het regionale bedrijfsleven.

Lees meer