Van Gogh Sites N.V.

Vincent van Gogh: wereldwijde inspiratiebron

De Van Gogh Sites NV richt zich op het verkrijgen, beheren, exploiteren, ontwikkelen en verhuren van onroerende zaken die van historische betekenis zijn voor het leven en werk van Vincent van Gogh. Ze vormen nog steeds een bron van inspiratie!

Het unieke in Brabant is dat we de verhalen over Van Gogh, zijn brieven en zijn schilderijen bijna op één en dezelfde plaats kunnen tonen en laten ervaren. En dat willen we behouden!

Bekijk het projectplan
Van Gogh, Korenveld met schoven en een molen, 1885, VGM Amsterdam

Eerste fase vastgoed

Op dit moment wordt hard gewerkt aan Fase 1 van ons projectplan. Hierin wordt alles in het werk gesteld om de eerste drie - en meest bekende - Van Gogh Monumenten te verwerven. Vervolgens worden ze uitgebreid en ingericht als Van Gogh centers van internationale betekenis. Het gaat dan om het Van Gogh Huis in Zundert, de Van Gogh Kerk in Etten-Leur en Vincentre in Nuenen (de verweving is achter de rug en de bouw gestart). De schaalvergroting en cultureel inhoudelijke versterking zullen een impuls geven aan het aantal bezoekers en de internationale positionering van Brabant als Vincent's homeland!

Net als tijdens het Van Goghjaar in 2015, maar dan structureel.