Steun Van Gogh Sites Foundation

Steunen

De Van Gogh Sites Foundation is op zoek naar steun van particulieren, bedrijven en andere betrokkenen om de culturele erfenis door te kunnen geven aan toekomstige generaties. De stichting is voor het waarmaken van haar doel afhankelijk van donaties en giften. Elke vorm van ondersteuning is van waarde. Uiteraard heeft de stichting de ANBI-status.

Hoe kan ik bijdragen?

Fondsen op naam

De Van Gogh Sites Foundation biedt particulieren, stichtingen en bedrijven de mogelijkheid een Fonds op Naam in te stellen of bestaande fondsen en stichtingen onder te brengen als Fonds op Naam. Bij deze fondsen kan de schenker een doel formuleren waaraan het rendement of het vermogen zal worden besteed.

Word mede-eigenaar

Certificaten van aandelen in het kapitaal van de Van Gogh Sites NV bieden de mogelijkheid aan private en publieke investeerders om mede-eigenaar van Van Gogherfgoed te worden. De aankoop van minimaal 1 certificaat à €1 geeft recht op 1 aandeel in het kapitaal van de NV. Aan ieder certificaat is een schenking van €1000 verbonden. 

Hoe werkt dat?

Documentatie

Bekijk het investeringplan van Van Gogh Sites NV

Hier vindt u het Van Gogh Sites NV inschrijfformulier

De Van Gogh sites Foundation (t/m 2016 handelend onder de statutaire naam Stichting Samenwerkingsverband Van Gogh in Brabant (Van Gogh Brabant) heeft de ANBI-status (RSIN: 819130448). Bekijk hier het financieel jaarverslag 2017 en financieel jaarverslag 2018.

Bekijk de toelichting bij de certificaten Van Gogh Sites NV

Deze infographic toont hoe de uitgifte van certificaten werkt