Steun Van Gogh Sites Foundation

Steunen

De Van Gogh Sites Foundation is op zoek naar steun van particulieren, bedrijven en andere betrokkenen om de culturele erfenis door te kunnen geven aan toekomstige generaties. De stichting is voor het waarmaken van haar doel afhankelijk van donaties en giften. Elke vorm van ondersteuning is van waarde. Uiteraard heeft de stichting de ANBI-status.

Hoe kan ik bijdragen?

Fondsen op naam

Bij deze fondsen kan de schenker een doel formuleren waaraan het rendement of het vermogen zal worden besteed. De Van Gogh Sites Foundation biedt particulieren, stichtingen en bedrijven de mogelijkheid een Fonds op Naam in te stellen of bestaande fondsen en stichtingen onder te brengen als Fonds op Naam. Een Fonds op Naam kan ook tot stand komen via een schenking of bij testament. Aan deze schenking wordt een naam gekoppeld, dit kan bijvoorbeeld een familie- of een themanaam zijn. Ook biedt een Fonds op Naam diverse mogelijkheden voor de schenker(s) om betrokken te blijven bij de bestedingen aan het doel, zonder de zorgen om organisatie en administratie. Donateurs kunnen er voor kiezen hun bijdrage ten goede te laten komen van een bestaand fonds op naam.

Word mede-eigenaar

Certificaten van aandelen in het kapitaal van de Van Gogh Sites NV bieden de mogelijkheid aan private en publieke investeerders om mede-eigenaar van Van Gogh erfgoed te worden. Dit maakt het behoud en het beheer van dit erfgoed  mogelijk. De aankoop van minimaal 1 certificaat à €1 geeft recht op 1 aandeel in het kapitaal van de NV. Aan ieder certificaat is een schenking van €1000 verbonden aan de Van Gogh Sites Foundation.

Hoe werkt dat?

Documentatie

Bekijk het investeringplan van Van Gogh Sites NV

Hier vindt u het Van Gogh Sites NV inschrijfformulier

De Van Gogh sites Foundation (t/m 2016 handelend onder de statutaire naam Stichting Samenwerkingsverband Van Gogh in Brabant (Van Gogh Brabant) heeft de ANBI-status (RSIN: 819130448). Bekijk hier het financieel jaarverslag 2017 en financieel jaarverslag 2018.

Bekijk de toelichting bij de certificaten Van Gogh Sites NV

Deze infographic toont hoe de uitgifte van certificaten werkt