Salon Van Gogh 2023

Van Gogh Sites Foundation, Van Gogh Nationaal Park en het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant vieren jaarlijks de geboortedag van Vincent van Gogh met dit culturele netwerkevenement voor stakeholders uit het Brabantse bedrijfsleven, overheden en de cultuur- en natuursector.

Op 30 maart hebben Van Gogh Sites Foundation, Van Gogh Nationaal Park en Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant Salon Van Gogh georganiseerd in samenwerking met partners ASML en Rabobank. Een rendez-vous met Van Gogh waarin cultuur en natuur elkaar ontmoeten. Hét jaarlijkse netwerkevenement voor bedrijfsleven en bestuurders.

De geboortedag van Vincent van Gogh werd gevierd met een inspirerend programma op een bijzondere locatie: Landgoed Oud-Herlaer. 

Editie 2023: kleur en licht

Salon Van Gogh zet iedere editie een ander actueel en relevant thema centraal. Op 30 maart 2023 stond kleur en licht in het landschap en in het werk van Vincent van Gogh centraal. Het programma van deze dag was samengesteld uit de Van Goghlezing door Charlotte Caspers, sfeervolle muzikale omlijsting door Artvark Saxophone Quartet en een literair intermezzo van Sholeh Rezazadeh

Initiatiefnemers Salon Van Gogh 2023

Het Prins Bernhard Cultuurfonds brengt mensen, werelden en ideeën samen om cultuur en natuur te laten leven. Dankzij onze bijdragen, fondsen en prijzen ontstaan nieuwe culturele initiatieven en wordt cultureel erfgoed behouden. Dat doen we met schenkers en makers, liefhebbers en experts, bedenkers en beschermers. En met de bijdrages van de VriendenLoterij, Nederlandse Loterij en van al onze donateurs. 

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant is een van de twaalf provinciale afdelingen. Wij initiëren kleine en grote culturele projecten in de provincie en helpen projecten te realiseren en te koesteren – van amateurs en professionals. Dit zijn stuk voor stuk bijzondere initiatieven van hoge kwaliteit. Variërend van kunst tot wilde bermflora, van tentoonstellingen tot popfestivals, van fotografie tot schrijversresidentie en van poëzie tot podcast. Dat doen we door geld te werven, culturele organisaties en makers te steunen en door informatie over de projecten te delen. Schenken aan het Cultuurfonds geeft zekerheid: wij zorgen ervoor dat uw gift altijd terechtkomt op plekken waar het nodig is.

De Van Gogh Sites Foundation zet zich in voor het behoud en de ontwikkeling van het Van Gogherfgoed. De Foundation wil de maatschappelijke en economische betekenis van het erfgoed vergroten met tentoonstellingen, educatieve programma ’s in en rondom de Van Gogh Monumenten. Daarbij staan het levensverhaal van de schilder en relevantie ervan voor huidige en toekomstige generaties centraal. 

De Van Gogh Sites Foundation is de organisatie achter de Van Goghlocaties, Van Gogh Sites NV en Van Gogh Brabant. Certificaten van aandelen in het kapitaal van de Van Gogh Sites NV bieden de mogelijkheid aan private en publieke investeerders, zoals bedrijven, verenigingen, instellingen en particulieren om mede-eigenaar van een uniek stukje Van Gogherfgoed te worden. Hiermee wordt het behoud en het beheer van dit erfgoed voor nu en in de toekomst mogelijk gemaakt. De foundation heeft de status van algemeen nut beogende instelling (ANBI). Voor donateurs van culturele ANBI's geldt een extra giftenaftrek. 

Van Gogh NP is een Nationaal Park nieuwe stijl. Net even anders dan je op het eerste gezicht denkt. Het is een brede beweging waarin Brabantse overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven zich met vrijwilligers en bewoners inzetten voor de versterking van natuur, landschap en biodiversiteit, gekoppeld aan de maatschappelijke vraagstukken van deze tijd.

In Van Gogh NP bouwen we samen aan het landschap van de toekomst, geïnspireerd door het lef en de verbeeldingskracht van Vincent Van Gogh - die hier opgroeide. Met een gezamenlijke ambitie geven we als partners het eigentijdse antwoord op de vraag hoe natuur en landschap kunnen worden versterkt midden in een stedelijke regio met 1,5 miljoen inwoners. Met groen tot in het hart van de steden en dorpen en een mooi, gezond  en vitaal boerenland in een economisch krachtige regio. Goed voor natuur, bewoners, ondernemers en voor het vestigingsklimaat in deze tweede economie van Nederland.

Buiten Museum Herlaer

Het Noordbrabants Museum en Brabants Landschap zijn een uniek project gestart: Buiten Museum Herlaer: de doorontwikkeling van een bijzonder landschap dat zich net buiten de stad ’s-Hertogenbosch bevindt. Een landschap waar kunst en natuur een nieuwe verbinding aangaan. Kunst en natuur versterken elkaars verhaal, in plaats van dat de één het decor is van de ander. Het is een compleet nieuwe ervaring voor bezoekers: kunst en natuur zijn actief met elkaar verbonden en beïnvloeden over en weer elkaars waarneming. Een ervaring zoals Nederland die nog niet kent. Een ervaring die kunst- en natuurliefhebbers met andere ogen laat kijken. De komende jaren wordt Oud Herlaer gerestaureerd en komt dit landschap geleidelijk tot stand.