Organisatie

VAN GOGH SITES FOUNDATION

RAAD VAN TOEZICHT

Voorzitter Dhr. E. Doeven

  • CEO en bestuursvoorzitter DELA

  • Voorzitter bestuur Nationaal Uitvaartmuseum Tot Zover

  • Voorzitter RvT Eindhoven 365

  • Voorzitter Stichting Promotors Van Abbemuseum

  • Voorzitter vereniging Impact 040

  • Bestuurslid stichting DELA fonds

  • Lid Raad van Advies Brabantse Dag

  • Lid Raad van Advies ORMIT

Dhr. S. van den Boomen
Nevenfuncties volgen nog

Mevr. A. Moons

  • Lid Raad van Commissarissen Eindhoven Airport
  • Voorzitter Kennisplatform veehouderij en humane gezondheid

BESTUUR/DIRECTIE

Dhr. F. van den Eijnden (voorzitter)

  • Directeur marketing-development Van Gogh Sites Foundation

  • Operationeel directeur Van Gogh Nationaal Park

  • Senior programma manager VisitBrabant

Bestuurslid: mevr. S. van der Heiden

  • Directeur bedrijfsvoering Van Gogh Sites Foundation

  • Directeur Van Gogh Sites NV

  • Directeur Stichting Van Gogh Village

RAAD VAN ADVIES

  • dhr. L. Besselink

  • ​​dhr. B. Schluter

  • dhr. J.K. Lemkes

  • ​dhr. J. Veldkamp

  • dhr. J. Brosens​​​

  • mevr. B. Birnie

VAN GOGH SITES NV

RAAD VAN COMMISSARISSEN

Voorzitter: dhr. B. van der Els

  • Voorzitter Brabant‑C

  • Voorzitter RvC Airport Eindhoven N.V.

  • Voorzitter RvT De Kazerne Eindhoven

  • Voorzitter RvT De Verkadefabriek

  • Adviseur RvC Schiphol

  • Lid RvC ZND Valkenswaard.

  • Voorzitter Gazet Holding in Zurich

  • Bestuurslid Universiteitsfonds TU Eindhoven

  • Lid RvC Buva Barendrecht

Dhr. M. Horsten
Nevenfuncties volgen nog

Dhr. E. Doeven
Nevenfuncties zie hierboven

DIRECTIE

Mevr. S. van der Heiden
Nevenfuncties zie hierboven

KWARTIERMAKER VASTGOED

  • Dhr. H. Smits

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN GOGH VASTGOED (STAK)

  • Bestuurder: Dhr. J. van Hout