Vincentre Nuenen presenteert schetsontwerp uitbreiding museum

Op vrijdag 19 juni 2020 heeft Vincentre in Nuenen het schetsontwerp gepresenteerd voor de uitbreiding van het museum. Het ontwerp is van architectenbureau diederendirrix uit Eindhoven. Het is geïnspireerd op de typische bouwstijl van boerderijen uit de tijd dat Vincent van Gogh in Nuenen woonde en werkte. De uitbreiding van Museum Vincentre is mogelijk dankzij bijdragen van gemeente Nuenen, provincie Noord-Brabant, Regio Deal Brainport Eindhoven, regionaal bedrijfsleven, fondsen en particulieren.

Het ontwerp van de uitbreiding zal aan het Team Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Nuenen worden voorgelegd. Het is de verwachting dat de bouwwerkzaamheden in 2021 starten en de nieuwbouw begin 2022 wordt opgeleverd. Dankzij de uitbreidingen kan het bezoekersaantal in Vincentre de komende jaren verdubbelen en kan het team van 160 vrijwilligers de bezoekers nog gastvrijer ontvangen.

Eigentijdse langskap

Architectenbureau diederendirrix ontwerpt de uitbreiding van het Vincentre in Nuenen. Het wordt verrijkt en uitgebreid met een markant nieuw volume, mede gebaseerd op de structuurvisie “De Wereld van Van Gogh’ van de gemeente Nuenen. De locatie aan het historische lint wordt zo nog meer dé ankerplaats van waaruit de plekken uit de tijd van Vincent ontdekt kunnen worden. De nieuwbouw heeft een huiselijk karakter en symboliseert de voorliefde van de schilder voor het gewone eerlijke leven dat ook terug te zien is in zijn landschappen en portretten. In het ontwerp is het dorpse en Brabantse, met zijn typerende schaal van groot belang. Niet door een letterlijke imitatie van de stijl uit die periode, maar door een expressieve en eigentijdse versie van een langskap boerderij, wordt de relatie tussen de kunstenaar en zijn voormalig thuis nieuw leven ingeblazen.

Behoud en ontwikkeling van Vincents erfgoed in Brabant

Museum Vincentre en de stichting Van Gogh Village Nuenen maken deel uit van de Van Gogh Sites Foundation, de Brabantbrede samenwerking tussen partijen die zich onder de vlag Van Gogh
Brabant inzetten voor het behoud en de ontwikkeling van het Brabantse Van Gogh erfgoed. De ontwikkeling van het erfgoed in Nuenen zal een bijdrage leveren aan aantrekkelijkheid van de regio voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Provincie Noord-Brabant investeert meerjarig in Van Gogh Brabant en wil zo de maatschappelijke en economische betekenis van het erfgoed voor de provincie te vergroten. “Kleine dingen goed doen is een stap om grote dingen beter te doen,” aldus gedeputeerde Eric de Bie (Erfgoed) die daarmee Vincent van Gogh zelf aanhaalt. “Het ontwerp voor de uitbreiding van museum Vincentre is van een dusdanige kwaliteit dat het Nuenen, het Van Gogh Nationaal Park en Brabant aantrekkelijker maakt.”

Toelichting bij het ontwerp

In deze video licht architect Rob Meurders toe hoe de oude boerderij van de familie Huizing (bijna tegen het gemeentehuis aangebouwd) hem heeft geïnspireerd om tot het huidige schetsontwerp te komen.

Klik op de afbeelding om de video te starten.

Toelichting schetsontwerp uitbreiding Vincentre Nuenen
  • Toelichting schetsontwerp uitbreiding Vincentre Nuenen

Mede mogelijk gemaakt dankzij: