'Trouwkerkje' Etten-Leur 40ste Van Gogh Monument

Van Goghexperts hebben de Nederlands hervormde kerk in Etten-Leur Noord uitgeroepen tot Van Gogh Monument. De kerk aan het Van Bergenplein staat in de volksmond bekend als het 'Trouwkerkje'. Daarmee is het aantal officiële Van Gogh Monumenten in Brabant uitgebreid naar 40. Van Gogh bezocht de kerk in 1881 en was bevriend met de familie van dominee Kam met wie hij ging tekenen in de omgeving van Etten-Leur.

Het team van experts - Ron Dirven (Vincent van GoghHuis Zundert) en Helewise Berger (Het Noordbrabants Museum) - verricht onderzoek naar de relatie van Vincent van Gogh met Brabant in samenwerking met Stichting Van Gogh Brabant. Teio Meedendorp, senior researcher Van Gogh Museum Amsterdam, heeft namens dit museum de toekenning van het Trouwkerkje als Van Gogh Monument bekrachtigd. De status onderstreept de betekenis van de locatie voor het leven en werk van Vincent van Gogh die in Brabant werd geboren en opgroeide. 

Helewise Berger: "Vincent van Gogh bezocht deze kerk in 1881 samen met zijn schildersvriend Anthon van Rappard. De dominee was een goede bekende en collega van Vincents vader Theodorus van Gogh."

Schetsboeken van de kinderen van dominee Kam
Vincent van Gogh ging met enige regelmaat tekenen met de kinderen van dominee Kam. In het archief van de familie Kam zijn diverse schetsboeken bewaard gebleven met schetsen uit 1881 die in Etten en Leur zijn gemaakt. De tekeningen, die nog niet eerder zijn gepubliceerd, zijn waardevol studiemateriaal om meer te weten te komen over Vincents periode en werk in Etten-Leur. Zo vertoont een schets van een boerin die aardappelen schilt door Catharina Cornelia Kam een treffende gelijkenis met een model dat Vincent hier tekende. 

Ron Dirven: "Tijdens zijn verblijf op de pastorie in Etten tussen april en december 1881 trok Vincent op met de kinderen van Ds. Kam, die evenals hijzelf artistieke ambities koesterden. Verder onderzoek naar de schetsboeken, documenten en foto's uit het archief van de familie Kam brengt naar verwachting meer bijzonderheden aan het licht. We zijn trots te melden dat we dit kunnen onderzoeken."

'Trouwkerkje van Leur'
De Nederlands hervormde kerk in 'Leur' dateert uit 1614 en is een rijksmonument. Het interieur van de kerk bevat drie versierde tekstborden (1616-1648), kerkbanken met neogotische briefpanelen en een uniek orgel van Jacobus Zeemans (1716). De kerk is eigendom van de gemeente Etten-Leur en tegenwoordig in gebruik als trouwlocatie. Met enige regelmatig vinden er ook tentoonstellingen en concerten plaats.

Van Gogh erfgoed in Etten-Leur 
​Het nieuwe monument is een waardevolle aanvulling op het Van Gogh erfgoed in Etten-Leur, de gemeente waar Vincent van Gogh zijn carrière begon. De schilder beleefde in Etten-Leur een turbulente periode die van doorslaggevend belang zou blijken voor zijn verdere ontwikkeling als kunstenaar. De expositie in de Van Gogh Kerk aan het Raadhuisplein in 'Etten' illustreert deze fase en biedt bezoekers in combinatie met een wandeling (met gids) langs de Van Gogh Monumenten een indringende inkijk in het leven van Van Gogh.

René Verwijmeren, wethouder Cultuur Gemeente Etten-Leur: “Etten-Leur heeft een belangrijke rol gespeeld in het leven en werk van Vincent van Gogh. Het verheugt ons dat dit veertigste monument voor Van Goghliefhebbers een extra aanleiding biedt om zich in zijn verhaal te verdiepen. Met de aanstaande vernieuwing van de expositie in de Van Gogh Kerk op het Raadhuisplein en de gethematiseerde boerenkamer in Museum De kunst van het Leven in het Sint Paulushofje op de Markt, vertelt Etten-Leur samen met Zundert en Nuenen het unieke wordingsverhaal van Vincent van Gogh in Brabant."

Atlas Van Gogh in Brabant
Van Gogh Brabant zet zich in voor het behoud en de ontwikkeling van Vincents erfgoed en de betekenis ervan. In totaal zijn nu 40 locaties in Brabant benoemd tot Van Gogh Monument. Ze worden uitgebreid beschreven en geïllustreerd in de Atlas Van Gogh in Brabant. Deze wordt volgend jaar uitgebracht in samenwerking met Het Noordbrabants Museum en uitgeverij WBOOKS met daarin nieuwe inzichten en achtergronden bij Vincents leven in Noord-Brabant.

"Vincent tekende regelmatig met de kinderen van dominee Kam. In het archief van de familie zijn diverse schetsboeken bewaard gebleven. Zo vertoont een schets door Catharina Cornelia Kam van een boerin die aardappelen schilt een treffende gelijkenis met een model dat Vincent hier tekende." 

De Etten-Leurse cultuurwethouder René Verwijmeren: "Trots!"
 

Bekijk de video.

Wethouder Rene Verwijmeren bij het Trouwkerkje
  • Wethouder Rene Verwijmeren bij het Trouwkerkje

Van Gogh Monumenten zijn locaties die vanwege hun waarde voor het leven en werk van Vincent van Gogh tot buitengewoon waardevol erfgoed worden gerekend. Van Gogh Sites Foundation zet zich in voor het behoud van deze monumenten voor toekomstige generaties.

Van Gogh Monumenten