Ontwerp uitbreiding museum Vincentre in Nuenen

Na de succesvolle presentatie van het schetsontwerp in juni 2020, presenteerde museum Vincentre in mei 2021 het definitieve ontwerp van de uitbreiding, inclusief de bijbehorende tuin. Het ontwerp is geïnspireerd op de tijd dat Van Gogh in Nuenen woonde en werkte. De bouwwerkzaamheden zijn inmiddels van start gegaan!

 

 

Eigentijdse langskap boerderij

Stedenbouwkundig gezien, sluit de uitbreiding van het huidige museum naadloos aan op de gemeentelijke structuurvisie ‘De Wereld van Van Gogh’. Daarin hebben kwaliteit en beleefbaarheid langs het lint van de Berg de hoogste prioriteit. Op basis van het door de gemeente opgestelde kavelpaspoort, heeft architectenbureau diederendirrix een expressieve en eigentijdse versie van een langskap boerderij ontworpen. Deze doet recht aan het dorpse en Brabantse, met zijn typerende schaal van toen.

Natuurlijke materialen

De nieuwbouw heeft een huiselijk karakter en symboliseert de voorliefde van de schilder voor het gewone, eerlijke leven. De materiaalkeuze van de nieuwbouw sluit aan bij zijn voorkeur voor natuurlijke en eerlijke materialen en taferelen. Het markante volume wordt gevormd met grote, abstracte, gebakken kleipannen. De markante kap doet denken aan een ambachtelijke schuur. Tegelijkertijd zullen de rode en bruine nuances van de pannen zich voegen in de dorpse context die gedomineerd wordt door bakstenen gebouwen. Details en dagkanten worden uitgevoerd in metaal dat is voorzien van een doffe bruine structuurverf die past bij het karakter van roestend staal. Het interieur wordt gemaakt met ruw bezaagde peppelhouten planken op wanden en plafonds. De vloeren zullen uitgevoerd worden in gevlinderd beton. Dit materiaal heeft ook weer een doorleefd en gemêleerd karakter en kan gezien worden als een hedendaagse vertaling van de vroegere stamplemen vloer.

Vincents Lichtlab

In de nieuwbouw komt een interactieve belevenis rond het thema licht, gerealiseerd in samenwerking met ASML. In Vincents Lichtlab gaan jong en oud op zoek naar perspectief en licht, net zoals Van Gogh dat in zijn tijd deed. Licht is kleur en kleur is licht. Maar wat is kleur? Wat is licht? Wat zien we eigenlijk? Hoe werkt dat, het ervaren van licht? Proefondervindelijk wijzer worden.

Landschappelijke inpassing

Als een theaterset wordt de tuin opgebouwd uit een groenblijvende achterwand met een grote diversiteit aan bladvormen en grillige takken, rijk aan contrast door een enkele kleine, bloeiende boom. Op de voorgrond staat een veelkleurige bloemenborder, die iets verhoogd ligt en daardoor van dichtbij te bekijken is. De samenhang tussen voorgrond en achtergrond verwijst naar Van Goghs schilderijen, met daarin fijn gebladerte, wuivend graan, bloeiende en afstervende bloemen en grillige takken.

 

Het te betreden deel van de tuin bestaat uit een fijne halfverharding. Hierin verspreid staan bomen met opvallend schors en een transparant bladerdek. Op een open plek bevindt zich een ondiepe spiegelvijver. Aan de zijkant kunnen de fietsen van bezoekers en vrijwilligers worden gestald, en afvalcontainers geplaatst. Deze worden omgeven door groenblijvende struiken, waardoor ze vanaf de straat wel zichtbaar, maar niet opvallend zijn. Een transparant hek met een poort vormt de afscheiding van de tuin en beschermt de fietsen van de vrijwilligers. Opgaande smalle bomen zorgen hier voor een duidelijke afscheiding van het naastgelegen pand.

Aan de Berg zal de gemeente laanbomen planten. Tussen de oudbouw en de nieuwbouw wordt een klein stuk tuin aangelegd als echo van de tuin aan de achterzijde: een perenboompje in een border van diverse vaste planten, met als achtergrond een wand van klimplanten.