Lening van 2,5 miljoen voor uitbreiding Vincentre

Nuenen, 10 december 2021 - Als onderdeel van een financieringsplan voor het Van Gogherfgoed in Brabant heeft de Provincie een lening van 2,5 miljoen euro verstrekt. Hiermee kan museum Vincentre in het begin van 2022 beginnen met de geplande uitbreiding. 

Vincentre is in 2010 geopend en ontvangt jaarlijks 20.000 bezoekers uit binnen- en buitenland. De afgelopen jaren bleek de capaciteit van het huidige museum te klein om de groei in het aantal bezoekers bij te kunnen benen. Naast het museum komt de uitbreiding in de vorm van een expressieve en eigentijdse versie van een langskap boerderij.

Museum van internationale allure

Gedeputeerde Stijn Smeulders (Cultuur, Sport, Vrije tijd en Erfgoed) is trots op de stappen die nu in Nuenen worden gezet. “Samen met de bijdragen van Gemeente Nuenen, de Brainport Regiodeal, ASML, Mondriaanfonds en veel lokale en regionale bedrijven wordt hier een museum van internationale allure gebouwd. Bijzonder dat we met zo’n Brabantbrede samenwerking en de dagelijkse energie van 160 vrijwilligers een groots eerbetoon aan Van Gogh kunnen realiseren. Dit draagt bij aan onze ambitie om Brabant voor zoveel mogelijk mensen een fijne en leuke plek te laten zijn. Om te wonen, te werken en te bezoeken.”

Duurzame en vernieuwende architectuur

Architectenbureau diederendirrix uit Eindhoven ontwierp het plan, dat recht doet aan het dorpse en Brabantse karakter van toen en de hedendaagse kijk op duurzame en vernieuwende architectuur. De materiaalkeuze van de nieuwbouw sluit aan bij de voorkeur van Vincent van Gogh om natuurlijke en eerlijke materialen te gebruiken.

Vincents Lichtlab

Naast een vernieuwde vaste tentoonstelling, is er in de nieuwbouw ook ruimte voor een wisseltentoonstelling plus een interactieve belevenis rond het thema ‘licht’. Dit interactieve onderdeel wordt gerealiseerd in samenwerking met ASML. In Vincents Lichtlab gaan jong en oud op zoek naar perspectief en licht, net zoals Van Gogh dat in zijn tijd deed. Onder het motto licht is kleur, en kleur is licht, richten ASML en Van Gogh Brabant zich met dit educatieve Lichtlab op een jonge doelgroep. Op deze wijze wordt Museum Vincentre een kunsthistorisch museum waar ook creativiteit en technologie een logische plek krijgen in de Brainport-regio.

Van Gogh Nationaal Park

Met de nieuwe inrichting van Museum Vincentre wordt ook een duidelijke relatie gelegd met het Brabantse landschap waar Van Gogh zich zo mee verbonden voelde. Het unieke van het nieuwe museum wordt dat het straks nog meer kan worden ervaren als een centrum van waaruit het dorp en het omliggende landschap kan worden bezocht. Zo is het museum al het startpunt van de 435 km lange Van Gogh fietsroute en wordt het binnenkort ook het middelpunt van de Van Gogh Nationaal Park wandelroute door het omliggende landschap.

Van Gogh Brabant

Museum Vincentre vormt met de erfgoedlocaties in Zundert en Etten-Leur, Tilburg en Het Noordbrabants Museum in 's-Hertogenbosch de keten die het levensverhaal van Van Gogh in Brabant vertelt. De Van Gogh Sites Foundation die onder de naam Van Gogh Brabant onder het publiek bekend is blijft de komende jaren private financiers en fondsen werven om de kwaliteit en de betekenis van het Van Gogherfgoed in Nuenen en in de rest van Brabant te kunnen versterken. Volgens Frank van den Eijnden, directeur Van Gogh Brabant zijn de investeringen voor een beter cultureel en internationaal aansprekend aanbod essentieel voor de regio. “Een sterk groeiende economie heeft een aantrekkelijk cultuuraanbod en een fijne groene omgeving nodig. Het levensverhaal, het werk en het erfgoed van Van Gogh heeft alles in zich om deze kwaliteiten te kunnen uitstralen”.