Van Gogh Sites N.V.

Wereldwijde inspiratiebron

De Van Gogh Sites NV heeft als doel: het verkrijgen, beheren, exploiteren, ontwikkelen en verhuren van onroerende zaken die van historische betekenis zijn voor het leven en werk van Vincent van Gogh. Deze in 2018 gerealiseerde naamloze vennootschap is er opgericht om middels een breed gedragen participatie de exploitatie van de Van Gogh Monumenten te verbeteren en te verduurzamen. De Van Gogh Sites NV is verbonden aan de doelstellingen van de Van Gogh Sites Foundation.

Bekijk het projectplan

Eerste fase vastgoed

In de eerste fase worden de eerste drie en meest bekende Van Gogh Monumenten aangekocht, uitgebreid en ingericht als Van Gogh Heritage Centres van internationale betekenis: het Van Gogh Huis in Zundert, de Van Gogh Kerk in Etten-Leur en Vincentre in Nuenen. De schaalvergroting en cultureel inhoudelijke versterking zullen een impuls geven aan het aantal bezoekers en de internationale  positionering van Brabant.

Net als tijdens het Van Goghjaar in 2015, maar dan structureel.

Van Gogh Brabant koopt museum Vincentre in Nuenen

Van Gogh Brabant heeft museum Vincentre en de ernaast gelegen grond gekocht van Woningstichting Helpt Elkander. Hiermee is een belangrijke stap gezet om de geplande uitbreiding en vernieuwing van deze Van Gogh erfgoedlocatie te realiseren. De aankoop is mogelijk gemaakt dankzij een lening van de gemeente Nuenen en schenkingen van de Provincie Noord-Brabant en het regionale bedrijfsleven.

Lees meer

Nieuwe naam: Van Gogh Sites

Vanaf 2019 voert de Van Gogh Heritage Foundation de handelsnaam Van Gogh Sites Foundation en Van Gogh Vastgoed NV is Van Gogh Sites NV geworden. Deze handelsnamen zullen geleidelijk aan in alle communicatie doorgevoerd worden. Met Van Gogh Brabant verwijzen we naar het geheel van activiteiten en initiatieven die door de Foundation ontwikkeld worden.